Grafički dizajn
HM-PROMOTION d.o.o.
Adresa: Rudeška cesta 148, Zagreb, HR.
Telefon: 098/614-640
Web:
Email: info@netih.net

Imaš ideju? Hostaj je na netih.net! Promovirajte naš web hosting i ostvarite popust! Promotivni kod potražite na našim Facebook stranicama

Grafički dizajn

Grafički dizajn promotivnog materijala

Grafički dizajn

Netih vam nudi grafički dizajn i pripremu vaših promotivnih materijala (vizitke, posjetnice, letci, logotip, flyer, katalog, plakati itd.).

Grafički dizajn je kreativan posao i kombinacija je umjetnosti i tehnologije s ciljem da se ideja pretvori u poruku koju želite poslati klijentima!

Priprema za tisak uključuje osmišljavanje dizajna, grafičko oblikovanje i završnu obradu svih vrsta tiskovina!

Cijene tiska možete provjeriti na Printaonica - tisak vizitki

Vizualni identitet

Vizualni identitet u prvom redu uključuje izradu logotipa te osmišljavanje naziva i slogana tvrtke!

Vizualni identitet tvrtke kombinacija je grafičkog dizajna i marketinga, a osim izrade logotipa i knjige osnovnih standarda uključuje dizajn i pripremu za tisak vizitke, memoranduma, letka, kataloga i ostalih tiskovina. U eri interneta kao izrazito dominantnog medija, izrada web stranice postala je neizbježna!

Cjenik grafičke pripreme

Cjenik grafičkog dizajna i pripreme za tisak
Vizualni identitet - paket (logotip, vizitka, memorandum)   750,00 kn  
     
Elementi vizualnog identiteta      
       
Logotip   600,00 kn  
Redizajn logotipa   400,00 kn  
Vizitka/kuverta/pečat   125,00 kn  
Memorandum   150,00 kn  
Pozivnica, bon, ulaznica, iskaznica   200,00 kn  
     
Grafički prijelom knjiga i časopisa      
       
Grafičko oblikovanje/Prijelom knjiga s tekstom, bez slika stranica 10,00 kn  
Grafičko oblikovanje/Prijelom knjiga s tekstom i slikama stranica 15,00 kn  
Prijelomi časopisa, kataloga i drugi zahtjevniji prijelomi s jedinstvenim dizajnom svake stranice - do 12 str stranica 70,00 kn  
Prijelomi časopisa, kataloga i drugi zahtjevniji prijelomi s jedinstvenim dizajnom svake stranice - do 24 str stranica 65,00 kn  
Prijelomi časopisa, kataloga i drugi zahtjevniji prijelomi s jedinstvenim dizajnom svake stranice - do 32 str stranica 60,00 kn  
Prijelomi časopisa, kataloga i drugi zahtjevniji prijelomi s jedinstvenim dizajnom svake stranice - do 64 str stranica 50,00 kn  
Oblikovanje omota knjige omot 300,00 kn  
     
Plakati, letci, posteri, flyeri, pozivnice...      
     
A3 poster/plakat jednostrani   350,00 kn  
A4 jednostrani   270,00 kn  
A4 obostrani   400,00 kn  
A5/A6 jednostrani   200,00 kn  
A5/A6 obostrani   300,00 kn  
Oblikovanje oglasa / reklama za časopise i knjige   270,00 kn  
Oblikovanje cjenika   150,00 kn  
Oblikovanje pozivnica   200,00 kn  
     
Katalozi, brošure, deplijani...      
     
Deplijan (american), z-fold, 3-fold, A4   550,00 kn  
Katalog/brošura (A4), prva i zadnja strana   500,00 kn  
sljedeće stranice do 12 stranica - po stranici   80,00 kn  
sljedeće stranice do 24 stranice   70,00 kn  
sljedeće stranice do 32 stranice   60,00 kn  
sljedeće stranice do 64 stranica   50,00 kn  
Katalog/brošura (A5), prva i zadnja strana   400,00 kn  
sljedeće stranice do 12 stranica   60,00 kn  
sljedeće stranice do 24 stranice   50,00 kn  
sljedeće stranice do 32 stranice   40,00 kn  
sljedeće stranice do 64 stranica   30,00 kn  
     
Roll up   500,00 kn